Aksa Fotofest 2022 Başvuru Formu

Aksa Fotofest

“Aksa Fotofest 2022” yarışmasına katılmak için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Lütfen kısa özgeçmişinizi yükleyiniz. (Sadece .doc, .docx ve .pdf uzantılı dosyalar)
Aday gösterilen eserler ile ilgili bilgileri giriniz. Her kategoriden en az 3 (üç), en fazla 5 (beş) eser gönderilebilir. (*)

 
 Lütfen eserleri yüklemiş olduğunuz dosya aktarım (indirme) linkini aşağıdaki alana kopyalayınız.
Önemli Not: Dosya boyutu sınırlamaları nedeniyle dosya iletiminde herhangi bir sorun yaşanmamaması için tüm eserlerin dosya transfer bağlantısı ile iletilmesi gerekmektedir (örn. Wetransfer, Google Drive, Dropbox vb.) Yüklemiş olduğunuz fotoğrafların dosya adları yarışma şartnamesinde belirtilen kurallara uygun olmalıdır.
AKSA FOTOFEST 2022 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

7. AKSA FOTOFEST FOTOĞRAF YARIŞMASI

1. AMAÇ:
Aksa Enerji tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen fotoğraf yarışmasının amacı, Kıbrıs fotoğraf sanatına ve gelişmesine destek vermek, Kıbrıs fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer katmaktır.
Bu yıl düzenlenecek olan Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması yakın bir tarihte kaybettiğimiz fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek anısına düzenlenecektir.
2. KONU:
A. Kıbrıs Geleneksel El İşleri ve/veya Kıbrıs Geleneksel Mutfağı: Renkli / Siyah Beyaz
B. Serbest: Renkli / Siyah Beyaz
Tüm fotoğraflar Kıbrıs genelinde çekilmiş olmalıdır.

Tüm fotoğraflar Kıbrıs genelinde çekilmiş olmalıdır.

Kıbrıs geleneksel el işleri ve mutfağı konusunu işlerken aranan fotoğraflar, üretenle birlikte ürünlerin estetik çalışmaları veya ürünlerin estetik natürmort çalışmaları olabilir.

3. KATILIM KOŞULLARI:

 1. Kazancı Holding ve/veya Aksa markalı Grup Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya icra kurulu üyesi ya da direktör ve üzeri pozisyonlarda görev yapan yöneticiler ile seçici kurul üyeleri ve akrabaları dışında her birey yarışmaya katılabilir.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş KKTC vatandaşları ve KKTC’de yasal oturma iznine sahip tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
 4. Katılımcılar, yarışmadaki tüm kategorilere renkli ve/veya siyah-beyaz olmak üzere fotoğraf gönderebilirler.
 5. Daha önce herhangi bir yarışmalı sergide ödül almış fotoğraflar yarışmaya gönderilemez.
 6. Doğa kategorisi, insan eliyle yapılmış, insan tarafından evcilleştirilmiş veya yetiştirilmiş herhangi bir unsur barındırmayan fotoğraflardan oluşur. Bu kategoride manipülasyon kabul edilemez.
 7. Seçici Kurul, gerekli gördüğü takdirde katılımcıdan yarışmaya gönderdiği fotoğrafların orijinal veya ham halini talep ederek, yarışmaya verilen eseri karşılaştırarak nihai kararını verir.
 8. Seçici Kurul kararları kesindir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapanlar, kural ihlâli suçu işler ve elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. Kural ihlâli nedeniyle iptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
 9. Her katılımcı yarışmaya her üç konu için en az 3 (üç), en fazla 5 (beş) eser gönderebilir. Katılımcı tercihen tek kategoriye fotoğraf gönderebilir.
 10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği saptandığı durumda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları kendilerinden geri alınır.
 11. Yarışmaya sadece dijital eserler kabul edilir. Yarışmaya başvuran her katılımcı, eserlerini www.aksaenerjikibris.com internet sitesindeki başvuru formuna göndermelidir.
 12. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, dijital olarak jpeg formatında, 50x70 cm boyutlarında ve 300 dpi çözünürlükte teslim edilmelidir.
 13. Yarışmaya gönderilen eserlerde, fotoğrafın orijinal özelliğini bozmayacak kadrajlamalar, kontrast, aydınlık ve renk ayarları kabul edilecektir.
 14. Katılımcının A4 sayfasının yarısını geçmeyen, fotoğraf alanındaki çalışmalarını yansıtan özgeçmişi Word dosyası halinde yarışma e-mail adresine fotoğraflarla birlikte gönderilmelidir.
 15. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı ve/veya işaret bulunmamalıdır. Fotoğraflar yüklenirken web sitesinden ilgili kategori seçilecek ve her fotoğraf ilgili kategoriye yüklenecektir. Katılımcılar, teslim edecekleri fotoğraflara dosya adı olarak, kategorisi, eser adı ve 7 (yedi) rakamdan oluşan bir rumuz yazmalıdır (örnek1: A1-Gülüş-1234567). Katılımcılar tüm fotoğrafları için tek bir rumuz kullanmalıdır. Rumuzda, katılımcıların kimlik numaraları, adresleri ve cep/ev telefon numaraları ile birebir benzerlik göstermemelidir. Katılımcıların kişisel bilgileri de www.aksaenerjikibris.com web sitesinde yer alan yarışma katılım formuna eklenmelidir.

4. TELİF HAKKI:

Yarışmada ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Aksa ve eser sahibine ait olacaktır.

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Aksa tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Aksa, ödül ve sergileme alan tüm eserleri, etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, dilediği yerde kullanma, görsel olarak yayınlama, hediye etme, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde satışını yapma, satışından elde edilen gelirleri bir derneğe bağışlama, hibe etme ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismini belirtmek suretiyle tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Yarışmaya katılan katılımcılar, şartnamede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma ardından planlanan sergi için fotoğraflar, Aksa tarafından bastırılacak olup, katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra serginin değişik mekân ve şehirlerde dolaşımı söz konusudur.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yarışmacılar, yarışmaya katılım için verdikleri tüm kişisel verilerin Aksa tarafından, 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarına uygun şekilde işlenmesine muvafakat eder.

Aksa, yarışmacılara ait kişisel verilerin gizli tutulacağını, yarışmacıların rızası olmadıkça verilerin 3. kişilere aktarılmayacağını beyan taahhüt eder.

6. YARIŞMA TAKVİMİ:

 1. Şartnamenin duyurulması: 11 Ağustos 2022 Perşembe
 2. Fotoğrafların son teslim tarihi: 15 Eylül 2022
 3. Seçici Kurul değerlendirmesi: 19 Eylül 2022
 4. Yarışma sonuçlarının açıklanması ve sergisi: 21 Kasım 2022
 5. Ödül ve sergileme alanların listesi, e-mail, basın, sosyal medya ve internet vasıtasıyla duyurulacaktır.
 6. Sergi ve ödül töreni yeri pandemi koşullarına göre kamuoyuna duyurulacaktır.

7. SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul oluşumu hakkında basına ve kamuoyuna bildiri yapılacaktır.

8. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

 1. Etkinliğe gönderilecek eserleri Seçici Kurul, saptayacağı ön eleme ve sonra puanlama yöntemi ile değerlendirecektir.
 2. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden her kategori için 3’er, toplamda 6 (altı) eser “Başarı Ödülü” alır.
 3. Kurul, değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile kaydeder. Bu tutanak, Kurul üyelerince imzalanarak koordinatöre teslim edilir.

9. ÖDÜLLER

 1. A. Kıbrıs Geleneksel El İşleri ve/veya Kıbrıs Geleneksel Mutfağı: Renkli/Siyah-Beyaz
  1. Birincilik ödülü 5.000,00 -TL
  2. İkincilik ödülü 3.000,00 -TL
  3. Üçüncülük ödülü 2.000,00 -TL

 2. B. Serbest Renkli/Siyah-Beyaz
  1. Birincilik ödülü 5.000,00 -TL
  2. İkincilik ödülü 3.000,00 -TL
  3. Üçüncülük ödülü 2.000,00 -TL

Aydınlatma Metni:

Yarışmacılar, yarışmaya katılım için verdikleri tüm kişisel verilerin AKSA tarafından, 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarına uygun şekilde işlenmesine muvafakat eder.

AKSA, yarışmacılara ait kişisel verilerin gizli tutulacağını, yarışmacıların rızası olmadıkça verilerin 3. Kişilere aktarılmayacağını beyan taahhüt eder.